فرمانداری کاشمر منتشر کرد: آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کاشمر

فرمانداری کاشمر منتشر کرد:  آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کاشمر

 فرمانداری کاشمر اسامی   نامزدهای نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در قالب فرم شماره 56 منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کاشمر 24، در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه اعلام شد.

1.آقای محمد اسماعیل نیاء فرزند غلامرضا                                                                      کد نامزد 1215

2.آقای احمد بلوکیان فرزند محمد علی                                                                            کد نامزد 1217

3.آقای بهروز بنیادی فرزند غلامحسین                                                                         کد نامزد 1218

4.آقای حسین جعفر زاده فرزند محمد جان                                                                     کدنامزد 1219

5.آقای رضا جلالی فرزند ابوالقاسم مشهور به کندری                                                   کد نامزد 1242

6.آقای علی محمد خزاعی قوژدی فرزند حسن                                                                 کدنامزد1245

7.آقای مهدی دولتخواه فرزند حسین مشهور به منصور                                               کد نامزد 1247

8.آقای محسن رمضان زاده یزدی فرزند اکبر مشهور به حلوایی                                  کد نامزد 1249

9.آقای محمد علی شبیری فرزند میرزا حسینعلی مشهور به ناصر                                     کد نامزد 1251

10.آقای علیرضا شهری فرزند غلامرضا                                                                      کد نامزد 1252

11.آقای عباس عباس زاده فرزند محمد حسن                                                                کد نامزد 1254

12.آقای جواد کوهسرخی فرزند علی                                                                          کد نامزد 1257

13.آقای حسین مالداران فدافن فرزند محمد                                                                 کد نامزد 1258

14.آقای مهدی مهدوی فرزند علی                                                                             کد نامزد 1262

15.آقای مجید مهدوی کلاته نو فرزند حسن                                                             کد نامزد 1264

 

بر این اساس تبلیغات انتخاباتی از روز 29/11/1394 آغاز می شود و تا ساعت 8 صبح روز 6/12/1394 یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت .

نقل مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.
©2016 Kashmar 24 News Agency. All Rights Reserved